Sıfır bir doğal sayı mıdır?


Sıfırın doğal sayı olması evrende hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü insanoğlu matematiği icat etme değil keşfetme konumundadır. Eğer birisi \(-\pi\) doğal sayıdır dese bile, bu da hiçbir şeyi değiştirmez. Şimdiye kadarki tüm teoremler, tanımlar, sonuçlar ona göre baştan ayarlanır, ve yeniden matematiksel gerçeklik ile tutarlı (consistent) ve geçerli (sound) bir formal sistem kurulmuş olur.