Matematiğin nesnel olup olmaması neden önemlidir?


Çünkü matematiğin nesnel olması, insan aklının ve muhakemesinin geçerli bir doğru bilgi kaynağı olduğunu ima eder. Matematiğin öznel olabileceğini düşünmek sofizm ve agnostisizm gibi batıl fikirlere kapı aralar.